Posiadasz dług w Asekuracji?

Pomożemy Ci w rozwiązaniu problemu

Zadłużenie nie jest sytuacją bez wyjścia

Zadłużenie nigdy nie powinno oznaczać wykluczenia. Każdy może znaleźć się w sytuacji, kiedy nie jest w tanie spłacać swoich zobowiązań. Często dzieje się tak z przyczyn od nas niezależnych. Utrata pracy, choroba czy inne sytuacje losowe mogą diametralnie zmienić naszą sytuację finansową. Należy jednak pamiętać – zadłużenie nie jest sytuacją bez wyjścia. Poniżej znajdą Państwo odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące prowadzonych przez nas spraw.

Jeśli chcą Państwo uzyskać informacje na temat swojej sprawy lub złożyć reklamację na postępowanie pracowników Asekuracji lub współpracujących z nami kancelarii to prosimy o kontakt.

 • .01

  Dlaczego warto z nami współpracować?

 • .02

  Na czym polega ugoda?

 • .03

  W jakiej formie może zostać zawarta ugoda?

 • .04

  W jakich sytuacjach mogę być zobowiązany do spłaty długu innej osoby?

 • .05

  Kto jest odpowiedzialny za długi po śmierci kredytobiorcy?

 • .06

  Co oznacza zobowiązanie solidarne?

 • .07

  Czy mogę porozmawiać o zobowiązaniach, które dotyczą członków mojej rodziny?

 • .08

  Czy mogę pomóc rodzinie w spłacie zobowiązania?

 • .09

  Czym jest cesja wierzytelności?

 • .10

  Na czym polega odzyskiwanie należności na drodze sądowej i egzekucyjnej?

 • .11

  Kto ponosi koszty postępowania sądowego?

 • .12

  Kto ponosi koszty postępowania egzekucyjnego?

 • .13

  Czy umorzenie egzekucji oznacza, że spłata zobowiązania nie jest już wymagana?

 • .14

  Co oznacza przedawnienie długu? Czy oznacza, że nie muszę spłacać swojego zobowiązania?

 • .15

  Czy bieg terminu przedawnienia może zostać przerwany?

 • .16

  Dlaczego moje dane zostały umieszczone w rejestrach dłużników prowadzonych przez Biura Informacji Gospodarczej?

 • .17

  Kim jest negocjator terenowy?