Kontakt

Asekuracja sp. z o.o.

 

81-743 Sopot

Władysława IV 22

 

Biuro Zarządu:

+ 48 58 772 72 00

 

E-mail:

asekuracja@asekuracja.pl

 

Numer dla dłużników:

+48 58 772 72 32

Firma zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS
NIP 586-000-70-79, KRS 0000149560, Kapitał zakładowy 23 838 000,00 złotych