Informacje o firmie

Profil

Jesteśmy obecną na rynku od kilkunastu lat firmą, prowadzącą działalność w dwóch zasadniczych obszarach sektora finansowego :

  • .01

    Obrotu, zarządzania i windykacji wierzytelności konsumenckich

  • .02

    Pośrednictwa ubezpieczeniowego


Asekuracja Sp. z .o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie (81-702) przy ul. Władysława IV 22, jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000149560.

Zarząd

Grzegorz Buczkowski
Prezes Zarządu

Grzegorz Płókarz
Wiceprezes Zarządu

Mikołaj Iwaszkiewicz
Członek Zarządu


Pozostałe Dane

NIP 5860007079
REGON 190129137