Etyka i jakość

Etyka

Asekuracja Sp. z o.o. od grudnia 2010 roku jest członkiem Związku Przedsiębiorstw Finansowych (www.zpf.pl). (wcześniej Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych - Związku Pracodawców). Jest to organizacja, która powstała w 1999 roku i aktualnie skupia kilkadziesiąt kluczowych firm z rynku finansowego (m.in. banki, doradców finansowych, instytucje pożyczkowe oraz zarządzające informacją gospodarczą).

Asekuracja Sp. z o.o. w swoim działaniu stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk, które stanowią zbiór zasad postępowania opartych na ogólnych normach moralnych i zgodnych z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem. Zasady Dobrych Praktyk stosowane są przez przedsiębiorstwa działające na rynku finansowym, w szczególności związane z rynkiem finansów konsumenckich. Dodatkowo każdego roku przechodzimy obowiązkowy audyt etyczny w ramach, którego przyznawany jest Certyfikat Audytu Etycznego, stanowiący weryfikację przestrzegania przyjętych zasad.

Certyfikat_ZPF_2025C.png

Zasady Dobrych Praktyk - w szczególności obowiązują nas zasady postępowania zawarte w Księgach Pierwszej i Trzeciej Zasad Dobrych Praktyk.

Każdy Klient, w przypadku gdy uzna, iż doszło do naruszenia Zasad Dobrych Praktyk przez Asekurację Sp. z o.o., może zwrócić się do Komisji Etyki Związku Przedsiębiorstw Finansowych o zbadanie sprawy. Wniosek o wszczęcie postępowania przez Komisję Etyki ZPF (skarga) może być złożony:

  • w formie listownej na adres biura ZPF – ul. Długie Pobrzeże 30, 80 – 888 Gdańsk
  • za pośrednictwem faxu, na numer: (58) 302-92-64,
  • w formie wiadomości e-mail, na adres: etyka@zpf.pl

Szczegółowe informacje na temat trybu i zasad składania skarg do Komisji Etyki ZPF znajdują się na niniejszej stronie.

Jakość

Asekuracja sp. z o.o., prowadzi swoją działalność zgodnie ze standardami systemu zarządzania jakością, zgodnego z normą ISO 9001:2015, na dowód czego posiada certyfikat systemu zarządzania jakością wydany przez firmę Q&R Polska Sp. z o.o. posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

Certyfikat_ISO_2022_aktualizacja.png

Polityka jakości

Dostarczamy naszym klientom wysokiej jakości usługi w zakresie pośrednictwa finansowego i ubezpieczeniowego, windykacji i zarządzania wierzytelnościami. W odpowiedzi na zidentyfikowane potrzeby klientów integrujemy wysokie kompetencje własne, podmiotów zależnych i współpracujących w celu osiągnięcia satysfakcji naszych klientów i udziałowców, stabilnej pozycji rynkowej, wysokiej rentowności działalności. Poprzez stale rozbudowywaną sieć dystrybucji docieramy do naszych klientów z ofertą, której konkurencyjność opiera się na bliskich relacjach z klientami, zrozumieniu ich indywidualnych potrzeb oraz dopasowaniu do nich najlepszej możliwej oferty usług. Stale modyfikujemy naszą ofertę w odpowiedzi na zmieniające się warunki rynkowe i wymagania naszych klientów. Dążymy do ciągłej poprawy poziomu jakości obsługi poprzez wdrażanie i stosowanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Osiąganie celów jakości i ciągłe doskonalenie opiera się na zaangażowaniu oraz lojalności wszystkich członków zespołu, którzy posiadają odpowiednią świadomość, kompetencje i wykształcenie, a także możliwości stałego podnoszenia kwalifikacji.

Ta witryna używa plików cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies, ich zastosowaniu oraz sposobie modyfikacji i akceptacji plików cookies, można znaleźć w Polityce prywatności i cookies.

Dowiedz się więcej na temat polityki prywatności.