Etyka i jakość

Etyka

Asekuracja Sp. z o.o. od grudnia 2010 roku jest członkiem Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych - Związku Pracodawców (www.kpf.pl). Jest to organizacja, która powstała w 1999 roku i aktualnie skupia kilkadziesiąt kluczowych firm z rynku finansowego (m.in. banki, doradców finansowych, instytucje pożyczkowe oraz zarządzające informacją gospodarczą).

Asekuracja Sp. z o.o. w swoim działaniu stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk, które stanowią zbiór zasad postępowania opartych na ogólnych normach moralnych i zgodnych z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem. Zasady Dobrych Praktyk stosowane są przez przedsiębiorstwa działające na rynku finansowym, w szczególności związane z rynkiem finansów konsumenckich. Dodatkowo każdego roku przechodzimy obowiązkowy audyt etyczny w ramach, którego przyznawany jest Certyfikat Audytu Etycznego, stanowiący weryfikację przestrzegania przyjętych zasad.

certyfikat_KPF.png

Zasady Dobrych Praktyk - w szczególności obowiązują nas zasady postępowania zawarte w Księgach Pierwszej i Trzeciej Zasad Dobrych Praktyk.

Każdy Klient, w przypadku gdy uzna, iż doszło do naruszenia Zasad Dobrych Praktyk przez Asekurację Sp. z o.o., może zwrócić się do Komisji Etyki Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych o zbadanie sprawy. Wniosek o wszczęcie postępowania przez Komisję Etyki KPF (skarga) może być złożony:

  • w formie listownej na adres biura KPF – ul. Długie Pobrzeże 30, 80 – 888 Gdańsk,
  • za pośrednictwem faxu, na numer: (58) 302-92-64,
  • w formie wiadomości e-mail, na adres: etyka@kpf.pl

Szczegółowe informacje na temat trybu i zasad składania skarg do Komisji Etyki KPF znajdują się na niniejszej stronie.

Jakość

Nasza firma wdrożyła system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami określonymi w normie PN-EN ISO 9001:2015. Do głównych wymagań normy ISO 9001 należą m.in.: wprowadzenie nadzoru nad dokumentacją i zapisami, zaangażowanie kierownictwa w budowanie systemu zarządzania jakością, usystematyzowanie zarządzania zasobami, ustanowienie procesów realizacji wyrobu, dokonywanie systematycznych pomiarów (zadowolenia klienta, wyrobów, procesów).

Certyfikat zgodności z normą 9001:2015 wydaje niezależna jednostka certyfikująca.

Ta witryna używa plików cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies, ich zastosowaniu oraz sposobie modyfikacji i akceptacji plików cookies, można znaleźć w Polityce prywatności i cookies.

Dowiedz się więcej na temat polityki prywatności.