Przekazy Quick Pay

Czym jest przekaz Quick Pay?

Przekaz Quick Pay jest przekazem pieniężnym, który jest dokonywany pomiędzy osobą fizyczną (nadawca w Polsce), a osobą prawną (odbiorca zagraniczny), mającą podpisaną odpowiednią umowę z Western Union.

Quick Pay

Ważne!
Na chwilę obecną przekaz Quick Pay skierowany jest jedynie do odbiorców zagranicznych. Przed wysłaniem przekazu typu Quick Pay należy upewnić się, czy partner biznesowy posiada podpisaną umowę z Western Union na dokonywanie płatności tą formą.

Kompendium wiedzy o Quick Pay

  • zasady realizacji przekazów pieniężnych Quick Pay są zbliżone do zasad obowiązujących w klasycznych przekazach pomiędzy osobami fizycznymi. Nadawca zobowiązany jest podać swoje szczegółowe dane, które pracownik Placówki weryfikuje z przedstawionym dokumentem tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu lub genewski dokument podróży)
  • nadawca jest zobowiązany podać pracownikowi Placówki kompletne dane subskrybenta (podmiotu gospodarczego), tj. jego pełną nazwę oraz numer kierunkowy miasta, w którym prowadzi swoją działalność. Niezbędny będzie również numer konta Klienta u subskrybenta (account number) oraz ewentualnie dane referencyjne
  • podczas realizacji przekazów Quick Pay obowiązuje program My WU (wcześniej Gold Card). Jeżeli Klient jest już członkiem programu, wówczas otrzyma punkty stosownie do opłaconej prowizji
  • na chwilę obecną przekazy pieniężne Quick Pay kierowane są wyłącznie do zagranicznych podmiotów gospodarczych. Oznacza to, iż nie można nadać przekazu na dowolną firmę, a jedynie na podmiot gospodarczy, który jest związany z WU odpowiednią umową na świadczenie usług Quick Pay

Ta witryna używa plików cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies, ich zastosowaniu oraz sposobie modyfikacji i akceptacji plików cookies, można znaleźć w Polityce prywatności i cookies.

Dowiedz się więcej na temat polityki prywatności.