Zasady Kontaktu

  1. W interesie dłużnika jest nawiązanie kontaktu z wierzycielem w celu podjęcia rozmów o zasadach dobrowolnej spłaty długu.
  2. Wierzycielowi należy szczerze i otwarcie przedstawić swoją sytuację i perspektywy na przyszłość. W innym wypadku rozmowy o zawarciu ugody są stratą czasu, gdyż bardzo szybko okaże się, iż ugoda nie zostanie wykonana, a dłużnik straci swoją wiarygodność w kolejnych rozmowach.
  3. Propozycje zawarcia ugody powinny być skierowane do wierzyciela pisemnie, a wszelkie okoliczności dodatkowe (np. trudna sytuacja rodzinna, zdrowotna) powinny być wiarygodnie potwierdzone.

Korespondencja dotycząca spraw obsługiwanych przez Asekurację Sp. z o.o. powinna być kierowana na adres jednego z pełnomocników Asekuracji Sp. z o.o., który prowadzi na zlecenie Asekuracji Sp. z o.o. obsługę wierzytelności:

Z podaniem:

Informacja, który z wyżej wymienionych pełnomocników prowadzi obsługę konkretnej wierzytelności, została Państwu udostępniona w piśmie zawiadamiającym o przeniesieniu Państwa zobowiązania przez SKOK na rzecz spółki sekurytyzacyjnej ASK Invest S.a r.l. Skierowanie korespondencji bezpośrednio na adres właściwego pełnomocnika Asekuracji Sp. z o.o. pozwoli na najszybsze załatwienie danej sprawy. W przypadku skierowania korespondencji bezpośrednio na adres Asekuracji Sp. z o.o. (81-743 Sopot, ul. Władysława IV 22) zostanie ona niezwłocznie odesłana na adres właściwego pełnomocnika obsługującego daną sprawę.

Serwis firmy:
Asekuracja Sp. z o.o.
ul. Władysława IV 22, 81-743 Sopot