Zadłużenie nigdy nie powinno oznaczać wykluczenia. Każdy może znaleźć się w sytuacji, kiedy nie jest w tanie spłacać swoich zobowiązań. Często dzieje się tak z przyczyn od nas niezależnych. Utrata pracy, choroba, czy inne sytuacje losowe mogą diametralnie zmienić naszą sytuację finansową.

Należy jednak pamiętać – zadłużenie nie jest sytuacją bez wyjścia!

Firma Asekuracja od kilkunastu lat pomaga w rozwiązywaniu problemu przeterminowanych zobowiązań. Rozumiemy wszelkie obawy, jakie może powodować stan zadłużenia dlatego, za pomocą niniejszego serwisu, chcemy przekazać najważniejsze informacje dotyczące praw dłużników i etycznych, opartych o przepisy prawa polskiego, działań służących rozwiązywaniu tej kwestii. Na naszej stronie znajdują się informacje mówiące jak efektywnie pozbyć się długu, jakie są podstawowe prawa osób zadłużonych oraz jak planować wydatki, by uniknąć problemu zadłużenia. Mamy nadzieję, że informacje te będą pomocne i pomogą w efektywnym prowadzeniu domowych budżetów.

Plan połączenia spółek Asekuracja sp. z o.o. z Kancelarią Finansową TPP sp. z o.o. (PDF, 5.08 MB)

Zasadnicza treść uzgodnień pomiędzy współadministratorami na mocy porozumienia o współadministrowaniu z dnia 25.05.2018r.

Serwis firmy:
Asekuracja Sp. z o.o.
ul. Władysława IV 22, 81-743 Sopot