Program Etyczny KPF

Asekuracja jest członkiem Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych. Zadaniem KPF jest wyznaczanie w działalności gospodarczej wysokich standardów postępowania we wszystkich relacjach z klientami i kontrahentami oraz nadzorowanie stosowania się do nich przez przedsiębiorstwa finansowe, dla tworzenia i potwierdzania opinii, uznających te przedsiębiorstwa za instytucje zaufania publicznego. KPF, wraz ze swoimi członkami, rozwija i propaguje zbiór wskazówek odnoszących się do zasad i wytycznych w zakresie etycznego postępowania przedsiębiorstw finansowych. Pod adresem www.kpf.pl znajdą Państwo szereg informacji związanych z zasadami dobrych praktyk, których sygnatariuszem jest także Asekuracja Sp. z o.o. (dokument ZDP tutaj: https://kpf.pl/etyka/zasady-dobrych-praktyk)

Serwis firmy:
Asekuracja Sp. z o.o.
ul. Władysława IV 22, 81-743 Sopot