Twoje prawa

Jeśli Twój dług będzie przedmiotem windykacji to pamiętaj, że chroni Cię prawo!
Firmy windykacyjne muszą przestrzegać określonych reguł. Oto 10 podstawowych reguł:

  1. Masz prawo do rzetelnej, precyzyjnej i rzeczowej informacji
  2. Pisma dotyczące Twoich zobowiązań muszą zawierać informacje na temat ich aktualnej wysokości oraz pochodzenia
  3. Firma windykacyjna zobowiązana jest do przedstawienia pełnomocnictw i upoważnień wystawionych przez wierzyciela
  4. Wszelkie kwestie związane z windykacją muszą być przedstawiane w sposób jasny zrozumiały
  5. Windykatorzy nie mogą używać gróźb czy w jakikolwiek sposób nękać dłużników
  6. Informacje na temat Twojego zadłużenia są poufne i nie mogą być udostępniane przez firmę windykacyjną innym osobom (np. sąsiadom, pracodawcy)
  7. Windykator nie może zająć twojego majątku (np.: mieszkania czy wynagrodzenia) bez decyzji sądu
  8. Masz prawo do szacunku - osoby prowadzące windykację muszą odnosić się do dłużnika z poszanowaniem jego godności osobistej i dobrych obyczajów
  9. Celem windykacji jest osiągnięcie porozumienia
  10. Twoje wnioski i propozycje odnośnie rozwiązania kwestii zadłużenia i sposobu jego spłaty muszą być uwzględniane przez windykatorów
Serwis firmy:
Asekuracja Sp. z o.o.
ul. Władysława IV 22, 81-743 Sopot