Co trzeba wiedzieć kontaktując się z nami?

Informacje pomocne w rozwiązywaniu problemu zadłużenia obsługiwanego przez Asekurację Sp. z o.o.

  1. Warto podjąć rozmowy z przedstawicielami Asekuracji Sp. z o.o. Rozumiemy trudną sytuację osób zadłużonych i dążymy do zaproponowania dogodnych warunków spłaty zobowiązań. Zależy nam na rozwiązaniu Państwa problemu.
  2. Dług każdego dnia zwiększa się o odsetki, nie należy zatem odkładać kontaktu z Asekuracją Sp. z o.o.
  3. Windykacja prowadzona przez Asekurację Sp. z o.o. odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami i przy pełnym poszanowaniu Państwa praw oraz godności osobistej
  4. W czasie rozmów o ugodzie, warto szczerze i otwarcie przedstawić swoją sytuację i możliwości finansowe. Inne postępowanie może doprowadzić do utraty wiarygodności w dalszych rozmowach
  5. Wnioskując o zawarcie ugody warto być przygotowanym do udokumentowania okoliczności utrudniających spłatę zobowiązań (np. trudna sytuacja rodzinna czy zdrowotna). Propozycje zawarcia ugody powinny być skierowane pisemnie do Asekuracji Sp. z o.o.
  6. Spłacane zadłużenie chroni przed skierowaniem sprawy do komornika. Regulowanie zobowiązań w trybie porozumienia zawartego z Asekuracją Sp. z o.o. jest korzystniejsze i mniej kosztowne niż spłata za pośrednictwem komornika sądowego.
  7. Niespłacony dług nie znika, nawet w sytuacji, kiedy umorzona zostaje egzekucja komornicza. Długi można też odziedziczyć. Dla dobra i komfortu swojego oraz swojej rodziny, warto zatroszczyć się o jego spłatę.
  8. Pamiętajmy, aby nie wydawać wszystkich posiadanych środków na spłatę ugody. Trzeba zostawić jakieś kwoty na nieprzewidywalne wydatki np. choroba w rodzinie.
  9. Zmiany, które nastąpiły nie pogarszają sytuacji dłużnika, nie zmienia się wysokość zadłużenia. Kwoty spłacone dotychczas są uwzględniane, a w razie dokonania omyłkowej wpłaty na rzecz poprzedniego wierzyciela, zostanie ona przekazana do rąk nabywcy wierzytelności.
Serwis firmy:
Asekuracja Sp. z o.o.
ul. Władysława IV 22, 81-743 Sopot